Home>>Familja>>10 Gjëra Të Rëndësishme Për T’ia Mësuar Fëmijës Para Moshës 10 Vjeç
Familja

10 Gjëra Të Rëndësishme Për T’ia Mësuar Fëmijës Para Moshës 10 Vjeç

Kur bëhesh prind, ke përgjegjësi për të ardhmen e fëmijës. Secili dëshiron që fëmija i tij të jetë i edukuar mirë, i sinqertë, simpatik dhe i guximshëm. Megjithatë, këto cilësi nuk shfaqen vetvetiu. Edukimi i mirë dhe shembujt janë çelës i suksesit në këtë aspekt.

Ja 10 gjëra që mund të doni t’ia mësoni fëmijës para moshës 10 vjeç.

10. Duhet t’i respektosh si vajzat ashtu edhe djemtë.

 

9. Mos kij frikë nga gabimet

8. Dituria është më e rëndësishme se notat.

 

7. Prindërit nuk janë armiqtë e tu. Mund t’u kërkosh ndihmë atyre.

 

6. Çdoherë ji i gatshëm ta mbrosh veten.

 

5. Mos bëj diçka që nuk dëshiron vetëm për t’i pëlqyer dikujt.

 

4. Nëse nuk kupton, pyet.

 

3. Tregoji mësuesit nëse nuk ndihesh mirë.

 

2. Respektoje mjedisin.

 

1. Mëso të thuash Jo.