Home>>Karriera>>Konkurse>>MUNDËSI PUNËSIMI: Kujdestare për të moshuar në New York
KonkurseMundësi punësimi

MUNDËSI PUNËSIMI: Kujdestare për të moshuar në New York

City Wide hap konkursin në vijim:

Punësojmë tani!
Benefite të shkëlqyera!
Ndihmojmë njerëz me aftësi të kufizuara apo të moshuar që kanë nevojë për përkudesje nga të aferm apo persona të kualifikuar nga kompania jonë.

Nëse dispononi siguracionin Medicaid jeni të mbuluar, nëse jo ne ju ndihmojmë që ta merrni.

Në rastet kur të ardhurat tuaja janë më të larta dhe nuk kualifikoheni, ju ndihmojmë gjithashtu duke hapur një depozite të posaçme (pool income trust) në mënyrë që të kualifikoheni.

Kandidati duhet:
Të ketë dokumente të rregullta (banor/e i/e ligjshëm/me në USA)

Pozicioni punës: Home Attendant

Për më shumë info, na kontaktoni tek numri i telefonit: 718-333-5257/supergrate.net/