Home>>Ngjarje>>Portali Shkollor Albas ofron libra digjitalë për të mbështetur procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ngjarje

Portali Shkollor Albas ofron libra digjitalë për të mbështetur procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies

Portali Shkollor Albas ofron libra digjitalë të pasur me materiale multimediale, që të mbështesë mësuesit dhe nxënësit në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies.
Platforma shkollore Albas e-libër ka përmbajtje interaktive dhe nxit kureshtjen te nxënësit. Materialet e ndryshme multimediale pasurojnë dhe plotësojnë librat, si dhe u mundësojnë përdoruesve të teksteve të shtojnë materiale të tjera nëse ata e shohin të arsyeshme. Në këtë link mund të shkarkoni libra të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

http://www.portalishkollor.al/e-libri/maqedoni.php?fbclid=IwAR3tTxqCWh2SHe7WuHilus5r5E6WzykhMNib84ZCceGcA37C2TvK6BzL49U/supergrate.net/